Inschrijfformulier Squash HaarlemInschrijven Abonnement Squashhaarlem Cardio en Fitness
Geen inschrijfgeld. Lidmaatschap wordt aangegaan voor periode van 3, 6, 12 of 24 maanden (na de gratis maand). Na deze periode gaat het lidmaatschap over in een doorlopend contract dat per maand opzegbaar is.
Ja akkoord met doorlopend contract dat na de afgesloten periode per maand opzegbaar is
Abonnement FitnessSquashSquash/Fitness
Periode in maanden 1361224 maand(en)
Je gegevens
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
(vb 3-5-1975)
M/V ManVrouw
Telefoon
E-mail adres
Je adres
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Betaling
Als je betaalt per machtiging graag de volgende gegevens invullen.
Om je gegevens voor automatische incasso te bewerken dien je Squashhaarlem te machtigen het lidmaatschapsgeld en eventueel het inschrijfgeld van je rekening af te schrijven.
Machtiging Ja akkoord automatische incasso
Je IBAN nummer (zonder spaties)
Rekeninghouder
Bedrag
Voorwaarden
Om je gegevens te verwerken, dien je akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Ja akkoord met algemene voorwaarden
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie
Roep een medewerker voor het afhandelen van je inschrijving
In te vullen door medewerker
Betaling Contant/Pin:
Betaling kas PinContantChip
Bedrag Kas
Incasso Per maand (1e Termijn per kas)
Bedrag Incasso
Medewerker
Ingangsdatum

0